Ty te moesz mie wasn wizytwk...
PRANAJAMA - ODDYCHANIE NA JĄKANIE
tutaj powinno być logo...Opr. Władysław Pitak

Czynność mowy jest nierozerwalnie związana z oddychaniem. Inaczej oddychamy, gdy milczymy, a inaczej, gdy mówimy. Podczas spoczynku oddychamy nosem, a wdech i wydech są niemal zrównoważone co do długości trwania. W czasie mówienia oddychamy przede wszystkim ustami; wdech jest szybki i krótki, wydech - długi i powolny. Mówiąc nabieramy tyle powietrza, ile potrzeba do wypowiedzenia wyrazu czy zdania. Staramy się nie mówić na resztkach powietrza czyli na powietrzu zapasowym, gdyż końcowa część zdania będzie wówczas cicha, wypowiedziana z wysiłkiem i mało zrozumiała.

Prezentowane poniżej ćwiczenia są wzorowane na jodze i mają na celu pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony, wydłużenie fazy wydechowej, a także zapobieganie takim niepożądanym zjawiskom, jak arytmia oddechowa, mówienie na wdechu, kolizja między rytmem oddychania a strukturą wypowiedzi oraz blokady fonacyjno-artykulacyjne.

Ćwiczenia noszą nazwę P R A N A J A M A czyli POBIERANIE ENERGII. Joga kategorycznie zaleca oddychanie wyłącznie przez nos oraz koncentrację na okolicy jamy nosowej w czasie oddychania. Niezwykle istotne jest utrzymywanie czystości i drożności przewodów nosowych. Podstawowym zabiegiem higienicznym jest przepłukanie nosa lekko osoloną, ciepłą wodą. To przy okazji hartuje nos na zmiany temperatury i ciśnienie otaczającego powietrza.

Dalszą istotną cechą ćwiczeń oddechowych jogi jest dbałość o właściwe parametry oddechu: siła, rytm, czas trwania, głębokość.
Zadaniem awiczen jest wypracowanie powolnych, głębokich, swobodnie wykonywanych oddechów, podowiadomie sterowanych i zatrzymywanych bądź w fazie szczytu wdechu, bądź po pełnym wydechu.

Ćwiczenia należy wykonywać w zrelaksowanej, nieruchomej pozycji, z wyprostowanym kręgosłupem, najlepiej w siadzie ze skrzyżowanymi nogami. Do uzyskania tej pozycji można posłużyć się poduszkami lub złożonym kocem.

1.ĆWICZENIE WSTĘPNE

Po usadowieniu się w wygodnej, nieruchomej pozycji, z wyprostowanym kręgosłupem, zaczynamy obserwować swój oddech. Skupiamy się na nim i staramy się wczuć, jak powietrze wchodzi przez nozdrza w głąb jamy nosowej, dalej do jamy nosowo-gardłowej, tchawicy, oskrzeli, a wreszcie do płuc.
Z kolei obserwujemy i wyczuwamy proces wydechu, lekko hamując prąd wydychanego powietrza. Oddech przez to powinien stać się łagodny i coraz wolniejszy.
Nadal należy dbać o to, by oddech był głęboki. Czas wydechu powinien wzrastać, zaś siła wydechu maleć. Należy walczyć z wszelkim roztargnieniem i spontanicznie napływającymi myślami, przeszkadzającymi w koncentracji.

2. POBIERANIE ENERGII

W czasie wdechu intensywnie wczuwamy się w pobieranie energii z powietrza na szczycie jamy nosowej. Dopomaga w tym wyobrażenie sobie strumienia tej energii w postaci światła i ciepła. W lecie wyobrażamy sobie światło niebieskie, a zimie - żółte.
Po wydechu należy chwilę odpocząć, skupiając uwagę na okolicy krzyżowo-lędźwiowej. Ćwiczenie to stopniowo wydłuża pożądany okres wydechu.

3. ODDECHY "OCZYSZCZAJĄCE

Uczymy się kolejno zamykać nozdrza za pomocą kciuka i czwartego palca prawej ręki. Palce: wskazujący i środkowy są zgięte lub ułożone na nasadzie nosa. Nacisk na nozdrze powinien być taki, aby je zamknąć. To ćwiczenie należy wykonywać 2-3 minut. Występujące dość szybko uczucie ciepła na twarzy jest wskaźnikiem, że oczyszczanie i pobieranie energii przebiega w należyty sposób. W czasie ćwiczenia oczy należy mieć zamknięte.

Wykonanie ćwiczenia:

wykonać pełny wydech,
zamknąć lewe nozdrze, a przez prawe powoli, głęboko i swobodnie wdychać powietrze,
zamknąć teraz także i prawe nozdrze i przez chwilę (2-3 sek.) wstrzymać oddech,
wykonać powolny wydech przez lewe nozdrze - zamykając w tym momencie prawe nozdrze,
zaraz po wydechu wykonać wdech przez lewe nozdrze - nie otwierając prawego,
na szczycie wdechu zamknąć również i lewe nozdrze i przez chwilę (2-3 sek.) wstrzymaa oddech,
dokonać pełnego powolnego wydechu przez prawe nozdrze, zamykając w tym momencie lewe.
---( powtarzamy od początku)---

4. ODDECHY "TONIZUJĄCE" (POBUDZAJĄCE)

W czasie powolnego, pełnego wdechu (wykonanego przez oba nozdrza) całą uwagę należy kierować na strumień wnikającego powietrza. Należy wyobrażać sobie, że do górnej części jamy nosowej wchodzi energia w postaci światła żółtego lub niebieskiego,
Teraz następuje wstrzymanie oddechu wraz z zamknięciem głośni, napięciem mięśni gardła, szyi i przyciśnięciem podbródka do mostka, z jednoczesnym zaciśnięciem zwieracza odbytu. W tym czasie należy ześrodkować uwagę na okolicy splotu trzewnego, tzn. w okolicy pępka, i intensywnie wyobrażać sobie tam przepływ energii w postaci światła i ciepła z jamy nosowej. Zwykle już dość szybko zaczyna się odczuwać w tym miejscu lekkie pulsacje.
Wydech, który teraz następuje, jest etapem intensywnego ładowania energii do tego rejonu, lub innego miejsca ciała, na którym się skoncentrujemy.

(Powyższe ćwiczenie powinno trwać kilka, a nawet kilkanaście minut. Przy poprawnym wykonaniu obserwuje się przyspieszenie procesu odnowy organizmu, jak również poszczególnych części ciała).

5. ODDECHY " OCZYSZCZAJĄCE SPECJALNE "

Typowe ćwiczenie przeponowo-brzuszne (usprawnia przeponę, krążenie krwi, oczyszcza płuca i polepsza ich elastyczność:

rozluźnienie mięśni brzucha i unieruchomienie klatki piersiowej. Gwałtowny wydech,
powoli wdychamy powietrze, rozluźniając mięśnie brzucha, to prowadzi do obniżenia przepony i zasysania powietrza,
teraz następują szybkie i rytmiczne wdechy i wydechy trwające kilkanaście do kilkudziesięciu sekund.

U w a g a! !!
Niezmiernie ważne jest w tym ćwiczeniu to, aby wydech był znacznie krótszy niż wdech. W trakcie ćwiczenia na ogół samoczynnie zaciska się zwieracz odbytu. Jeśli to nie następuje, trzeba to czynić świadomie.

6. ODDECH "PEŁNY"

Pozycja leżąca. Odwracamy uwagę od oddychania i przechodzimy w stan maksymalnego odpoczynku oddechowego (jak podczas snu). Wdychamy nosem i spokojnie wydychamy powietrze ustami.
Teraz zwracamy uwagę na działanie przepony. Przy wdechu przepona opada w dół, przy wydechu - podnosi się do góry.
Wykonujemy wdech przy lekko napiętych mięśniach brzucha, a zwłaszcza podbrzusza tak, aby obniżająca się przepona musiała pokonywać opór spowodowany wzrastającym ciśnieniem w jamie brzusznej. Wdech powinien być pełny do wypełnienia powietrzem całych płuc. Wydech.

Kontynuując oddychanie kładziemy prawą rękę na brzuchu. Przy wdechu ręka unosi się, przy wydechu - opada.
Kiedy ręka opadnie, zwracamy dłoń krawędzią prostopadle do płaszczyzny brzucha i w miarę zapadania się brzucha, naciskamy go krawędzią dłoni, zagłębiając się pod łuki żebrowe tak, jak gdybyśmy chcieli dopomóc przeponie w wywieraniu nacisku na płuca.

U W A G A!! !

Ruch przepony powinien wyprzedzać o ułamek sekundy ruch klatki piersiowej ćwiczenia powyższe należy powtarzać codziennie, zwiększając stopniowo długość wydechu do 5-6-12-15 sekund.


(Wg zapisu video opracował: mgr Władysław P i t a k - logopeda i muzykoterapeuta)

PS. Osoby zainteresowane dokładniejszym poznaniem ćwiczeń pranajamy oraz chcące skutecznie wykonywać powyższe ćwiczenia, mogą zamówić kasetę wideo z nagranym pokazem ćwiczeń w wykonaniu hinduskiego lekarza prof. Rawi Jawalgekara. Kontakt:
tel. (094) 340-60-06,
e-mail: pranajama@wp.pl

Masz problem związany z nerwicą lub kształceniem mowy ?
Nie chcesz wychodzić z pracy lub z domu?
Jesteś niecierpliwy?

Już teraz możesz skorzystać z naszej oferty:

A. NAGRANIA NA TAŚMIE MAGNETOFONOWEJ
---------------------------------------------------------------------
z podkładem muzycznym

1.Relaks progresywny wg Jacobsona + Trening autogenny wg Schultza
2.Psychocybernetyka wg Maltza + Medytacja wg Swaischa i Siemsa

Cena kasety 20,- zł + 10,- zl koszty przesyłki i pobrania

B. NAGRANIA NA TAŚMIE VIDEO (vhs)
-------------------------------- ---------------------

1. WSTĘP DO PSYCHOTRONIKI I RADIESTEZJI
(digitopunktura, tfh, tai-chi) . 58 min. = 30,- zł

2. PSYCHOTRONIKA I RADIESTEZJA LECZNICZA
Punkty energetyczne – dr Jan Kasiński . 52 min. = 30,- zł

3 . PSYCHOTRONIKA I RADIESTEZJA LECZNICZA
Odpromienniki, pola energetyczne-dr Jan Kasiński . 34 min. = 20,- zł

4 . PSYCHOTRONIKA I RADIESTEZJA LECZNICZA
Leczenie kolorami - dr Jan Kasiński . 30 min. = 20,- zł

5 . DIGITOPUNKTURA –wskazania lecznicze
REIKI i AKUPRESURA [1] – Andrzej Więckowski . 39 min.= 20,- zł

6 . AKUPRESURA [2] -leczenie stanów reumatoidalnych
kąpiele, zioła, moksa- prowadzi Andrzej Więckowski 15min. = 15,- zł

7 . REIKI – zapis faktycznego zabiegu w wykonaniu
Andrzeja Więckowskiego (23.11.1991-Polanica Zdr 59 min. = 30,- zł

8 . MASAŻ PUNKTOWY STÓP – kanały energetyczne
Pokaz i omówieniem – Adam Kołacz 73 min. = 30,- zł

9 . TFH – DOTYK DLA ZDROWIA (testy do badania
napięcia mięśniowego – pokaz : Adam Kołacz) 27 min. = 20,- zł

10 . TAI-CHI +AGNIHOTRA (formy energetyzujące -
Pokaz z omówieniem – Andrzej Więckowski ) 58 min. = 30,- zł

11 . TAI – CHI ( zegar biologiczny, aklimatyzacja, elektropunktura)
Pokaz z omówieniem – Andrzej Więckowski 31 min. = 20,- zł

12. JOGA LECZNICZA (jogging,rotacja,yoga sana)
Pokaz z omówieniem - Ravi Jawalgekar – Indie 56min. = 30,- zł

13 . JOGA LECZNICZA (m.in.puls życia,stanie na głowie)= 30,- zł
PRANAJAMA ( ćwiczenia wstępne) 52 min.

14. PRANAJAMA (ćwiczenia oddechowe i fonacyjne)
Pokaz z omówieniem – Ravi Jawalgekar – Indie 39 min. = 30,- zł

15 . RELAKS PROGRESYWNY JACOBSONA
TRENING AUTOGENNY SCHULTZA .Opr. i wyk. W. Pitak 60 min. = 30,- zł

16.MUZYKODRAMA (fragm.terapii behawioralnej z elementami ekspresji dram.-muz. dla chłopców w wieku 14-15 lat) = 30,- zł

Do ceny kasety doliczamy 10,- zl koszty przesyłki i pobrania


C. PŁYTY CD,VCD,DVD z ćwiczeniami na podkładzie muzycznym
------------------------------------------------------------------------------------
1.Relaks Jacobsona + Trening autogenny Schultza (CD,VCD,DVD)
2.Psychocybernetyka wg Maltza + Medytacja wg Swaischa i Siemsa(CD)
3.Pranajama (ćwiczenia oddechowe)-VCD
4.MUZYKODRAMA (fragm.terapii behawioralnej z elementami ekspresji dram.-muz. dla chłopców w wieku 14-15 lat= 2 płyty VCD)

Cena 1 płyty CD,VCD lub DVD 25,- zł + 10,- zl koszty przesyłki i pobraniaUwaga:
Do każdej przesyłki (bez względu na ilość zamówionych pozycji) doliczamy koszty pocztowe w wys. 10 zł.- płatne przy odbiorze


Dokładne informacje i zamówienia:
e-mail: biuro@e-medica.org
Tel: (094) 340 60 06
tel. kom. 600 809 254

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fora dyskusyjne:
------------------------
NERWICE, DEPRESJE, FOBIE:

http://nerwica.fora.pl/
http://fobia.fora.pl/
http://users.nethit.pl/forum/forum/nerwica
http://ksiegi.emix.net.pl/wyswietl.php?user=neurosis

AGORAFOBIA, SOCJOFOBIA:
http://ksiegi.emix.net.pl/wyswietl.php?user=agorafob


NERWICE, DEPRESJE, FOBIE SZKOLNE:
http://ksiegi.emix.net.pl/wyswietl.php?user=terapia

ERYTROFOBIA, KSENOFOBIA, NERWICE, ZABURZENIA MOWY:
http://ksiegi.emix.net.pl/wyswietl.php?user=erytrofo

SOCJOFOBIA, KSENOFOBIA, DEPRESJA, NERWICE:
http://ksiegi.emix.net.pl/wyswietl.php?user=socjofo

ZABURZENIA MOWY - AFAZJA, ALALIA, JĄKANIE:
http://ksiegi.emix.net.pl/wyswietl.php?user=verbum

ANOREKSJA, BULIMIA , INNE ZABURZENIA ŁAKNIENIA:
http://ksiegi.emix.net.pl/wyswietl.php?user=bulimia

nowe fora dyskusyjne:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
http://nerwica.pun.pl
http://wesele.fora.pl
http://wesele.pun.pl
http://sukces.fora.pl
http://users.nethit.pl/forum/forum/fobia
http://users.nethit.pl/forum/forum/dieta
http://users.nethit.pl/forum/forum/psychoterapia
http://users.nethit.pl/forum/forum/temida
http://users.nethit.pl/forum/forum/kasandra


Ciekawe strony:
----------------------
http://www.hagart.republika.pl/
http://www.logos.dt.pl/
http://www.pranajama.webpark.pl/
http://www.logos.republika.pl/
http://muzykodrama.webpark.pl/
http://dykcja.webpark.pl/
http://fobia.webpark.pl/
http://logos.wp.webpark.pl/
http://balbuta.webpark.pl/
http://retoryka.webpark.pl/
http://orator.webpark.pl/
http://fonacja.webpark.pl/
http://hagart.webpark.pl/
http://hagart222.webpark.pl/
http://koszalin2004.webpark.pl/
http://muzykoterapia.webpark.pl/
http://monte-carolina.webpark.pl/
http://polskisukces.webpark.pl/
http://akademiasukcesu.webpark..pl/
http://fotofelieton.webpark.pl/
http://autogenia.webpark.pl/
http://neurosis.webpark.pl/
http://relaksacja.webpark.pl/
http://nerwica.webpark.pl/
http://oratorzy.webpark.pl/
http://ozdrowieniec.webpark.pl/
http://agorafobia.webpark.pl/
http://socjofobia.webpark.p/
http://artmedica.webpark.pl/
http://ciceron.webpark.pl/
http://afazja.webpark.pl/
http://socjoterapia.webpark.pl/
http://publicysta.webpark.pl/
http://hipnoterapia.webpark.pl/
http://e-medica.webpark.pl/
http://kretominka.webpark.pl/
http://logopeda1.webpark.pl/
http://polarity.webpark.pl/
http://caritas.webpark.pl
http://video-lux.webpark.pl
http://pitak.webpark.pl
http://seniorka.webpark.pl

http://mooszelka.fm.interia.pl
http://muzykodrama.w.interia.pl

http://videolux.republika.pl
http://seniorka.republika.pl

http://psychodrama.republika.pl/
http://muzykodrama.republika.pl/
http://orator.republika.pl/
http://koszalin.republika.pl/
http://logos.republika.pl/
http://verbum04.republika.pl/
http://medi.republika.pl/
http://hagart.republika.pl/
http://artmedica.republika.pl/
http://dziennikarz.republika.pl/
http://emedica1.republika.pl/
http://muzykoterapeuta.republika.pl/
http://relaksacja.republika.pl/
http://emedica.republika.pl/
http://polarity.republika.pl/
http://ozdrowieniec.republika.pl/
http://verbum.republika.pl/
http://socjoterapia.republika.pl/
http://dekalog.republika.pl/
http://hipnoterapia.republika.pl/
http://publicysta.republika.pl/
http://terapia.republika.pl/
http://e-medica.republika.pl/
http://logoterapia.republika.pl/
http://premier.republika.pl/
http://artos.republika.pl/
http://galos.republika.pl/
http://socjodrama.republika.pl/.
.
.
..
.
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


słowa kluczowe:
logopedia, afazja, język, mózg, pranajama, rozumienie, nadawanie, kultura, dziennikarz, dziennikarstwo, artykulacja, dykcja, gest, ruch, wywiad, słowa, teatr, scena, adaptacja, symulacja, fonetyka, hipnoterapia, hipnoza, sen hipnotyczny, hipnos, bezsenność, jąkanie, depresja, fobia, alkoholizm, nerwica, relaksacja, autogenia, psychocybernetyka, retoryka, wizualizacja, Freud, Jacobson, Schultz, Maltz, Pitak, Koszalin, logoterapia, logos, psychoza, lęk, erotyka, praca, prasa, radio, telewizja , masmedia, media, gazeta, wypracowanie, erystyka, dziennik, artykuł, słowo, mimika, gestykulacja, naukowiec, artysta, polityk, biznes, retoryka, mówca, przemówienie, mowa, wywiad, słowo, szkolenie, warsztaty, konferencja, szkoła mówców, public relations, prezentacja, prezencja, komunikowanie , kodery, postępowanie, rozmowa, dyskusja, wizażysta, manipulacja, akwizytor, sprzedawca, marketing, idol, unia, aktor, orator, AA , abstynencja , abulia , ADHD , adopcja , adrenalina , afekt , afektywność , afonia , agnozja , agorafobia , agrafia , agresja , akalkulia , akinezja , akrofobia , aleksja , algofobia , alienacja , alkoholizm , altruizm , ambiwalencja , amencja , amnezja , amok , analgezja , androgynia , ankieta , anoreksja , anosognozja , apatia , apraksja , archetyp , asertywność , asocjacja , atrybucja , aura , autoerotyzm , autogenny trening, automatyzm , autonomiczny układ nerwowy , autoperswazja , autoprezentacja , autorytet , autyzm , barbiturany , behawioryzm ,ezsenność , biseksualizm , bodziec , ból , ból fantomowy , bulimia , burza mózgów, choleryk , choroba afektywna dwubiegunowa , choroba dziedziczna , choroba genetyczna , choroba psychiczna , choroba psychosomatyczna ,ciało migdałowate, deficyt , dekompensacja , delirium tremens , demencja , demencja starcza , dendryt , depresja , deprywacja sensoryczna , derealizacja , dewiacja , dezorientacja , diada , diagnoza psychologiczna , dipsomania , dojrzałość umysłowa , dojrzewanie , domykanie postaci , dopamina , dorosły (analiza transakcyjna) , dorosłość, dwuczynnikowa teoria emocji , dyfuzja, dylemat społeczny, dysfunkcja, dysgrafia, dyshabituacja, dyskinezja, dysleksja, dysonans podecyzyjny, dysonans poznawczy, dysortografia, dystans emocjonalny, dystonia, dystrofia mięśni, dywergencja oczu, działania agresywne, dzieciństwo, dziecko, dziedziczność, echolalia, echopraksja, ecstasy, efekt częstości kontaktów, efekt czystej ekspozycji, efekt Flynnaa, efekt Hawthorne\'a, efekt halo, efekt kontrastu, efekt nadmiernego uzasadnienia, efekt obojętnego przechodnia, efekt oczekiwań obserwatora, efekt Pigmaliona, efekt pierwszeństwa, efekt placebo, efekt uporczywości, efekt widza, efekt wodospadu, efekt zysku-straty, ego, egocentryzm, egoizm, ejakulacja, ejdetyzm, eksperyment więzienny, Zimbardo, eksperymenty w warunkach naturalnych, eksternalizacja, ekstraspekcja, ekstrawersja, ekstrawertyk , element poznawczy, emblemat, emocja, emocje podstawowe, emocjonalny komponent postawy, empatia, empiryzm, endorfiny, engram, enkefaliny, enuresis, epilepsja, epinefryna, EQ, erekcja, eros, esperal, estrogeny, etnologia, etologia, etykietkowanie, ewaluacja, facylitacja społeczna, fałszywe wspomnienie, fantazja, fantazjowanie, fantom, fenylotylamina, fetysz, fiksacja, flegmatyk, fobia, fobia społeczna, freudyzm, froteryzm, frustracja, fundamentalizm, funkcjonalizm, generalizacja bodźca, genialny idiota, genogram, Gestalt, gęstość populacji, glosolalia, głód alkoholowy, głód narkotykowy, gniew, gra interpersonalna, groźba, halucynacja, halucynacja migrenowa, halucynogen, halucynoza alkoholowa, hazard, hedonizm, heroina, heteroseksualizm, hierarchia potrzeb, hipnoza, hipnoterapia, hipochondria, hipokamp, histeria, homeostaza, homeostaza rodzinna, homofobia, homoseksualizm, hormon, iloraz inteligencji, imprinting, impulsywność, indukcja , indywidualizm, ingracjacja , instrukcja maskująca, instynkt, instynkt macierzyński, instynkt opiekuńczy, intelektualizacja, inteligencja, internalizacja, introspekcja, introwersja, introwertyk, intuicja, inwentarz uzdolnień , IQ, izolacja, ja , jaźń, jednorodność grupy obcej, jedynak, kara , katalepsja, katapleksja, katatonia, katharsis, klaustrofobia, klimakterium, klątwa (analiza transakcyjna), kojarzenie, kokaina, kolektywizm, kompensacja, kompleks, kompleks Edypa, kompleks kastracji, kompleks niższości, kompulsja, komunikacja międzyludzka, komunikacja niewerbalna, komunikacja werbalna, komunikat perswazyjny, komunikat podprogowy, komunikat wzbudzający strach, kondensacja, konflikt, konformizm , konwersja , konwersja histeryczna, koprofagia, kora nadnerczy , koszmar senny, kotwica (NLP), kozioł ofiarny, krańcowy błąd atrybucji, kreatywność, kredyt zaufania, kreowanie usprawiedliwień dla możliwej porażki (self-handicapping), kresomózgowie, kretynizm, kryzys wieku średniego, krzywa uczenia się, kula histeryczna, kultura, kumulacja ignorancji, kwadrat łaciński, labilność emocjonalna, labirynt, lateralizacja, leki psychotropowe, lęk, lęk kastracyjny, lęk przed odrzuceniem, lęk przed porażką, lęk przed sukcesem, lęk przed śmiercią, lękowo-ambiwalentny styl przywiązywania się, libido, linia czasu, lobotomia ,losowe przydzielanie do sytuacji, maltretowanie, mania, manipulacje psychologiczne, mapa poznawcza, marketing, marihuana, marzenia na jawie, marzenia senne, maskowanie, masochizm, masturbacja, mechanizmy obronne, mediacja, medytacja, melancholia inwolucyjna, melancholik, mem, memetyka, menopauza, metaanaliza, metabolizm informacyjny, metamodel, metoda eksperymentalna, metoda korelacyjna, metoda obserwacyjna, metoda prób i błędów, metody rozwiązywania konfliktów, MHPG, migrena, miłość, miłość braterska, miłość erotyczna, mobbing, model aktywacji i syntezy, model buchalteryjny związku, model Miltona, model Minnesota, model przekształceniowy, model wykształcenia stereotypu niższego rzędu, model wypracowania prawdopodobieństw, model współzmienności, modyfikacja zachowania, molestowanie, moralność, motyw, motywacja, motywacja wewnętrzna, motywacja zewnętrzna, mózg, móżdżek, mutyzm, myślenie, myślenie dychotomiczne, myślenie grupowe, myślenie lateralne, myślenie magiczne, myślenie środowiskowe, myślenie twórcze, myślenie życzeniowe, myxoedema, nacjonalizm, nadkompensacja, nadnercza, nadświadomość, nagrobek (analiza transakcyjna), nagroda, nagroda opóźniona, narcyzm, narkomania, narkotyk, narządy zmysłów, narzędzia poznawcze, nastrój, nauki społeczne, nawyk, negatywizm, negatywne objawy schizofrenii, negocjacje, nerwica, nerwica szkolna, neurastenia, neurologia, neuron, neuropatia, neuroprzekaźnik, neuropsychologia, neuroza, nienawiść, nierealistyczny optymizm, nieświadomość indywidualna, nieświadomość zbiorowa, niewystarczająca kara, nikotyna, nikotynizm , NLP, noradrenalina/norepinefryna, norma, norma wzajemności (zasada wzajemności), normatywny wpływ społeczny, normy deskryptywne, normy społeczne, normy subiektywne, normy zakazujące, obniżony nastrój, obraz ciała, obraz ejdetyczny, obraz następczy, obrona stanowiska niezgodnego z własną postawą (counterattitudinal advocacy), obrzydzenie, obserwacja, obserwacja systematyczna, obserwacja uczestnicząca, obsesja, obwinianie ofiary, oczekiwania oparte na kategorii, oczekiwania oparte na obiekcie, odmienne stany świadomości, odpowiedzialność, odruch, odruch bezwarunkowy, odruch warunkowy, odruch źreniczny, odwarunkowanie, odzwierciedlanie, olśnienie schizofreniczne, omam, opiaty, opór (psychoanaliza), optymizm, orgazm, orientacja seksualna, osobowość, osobowość altruistyczna, osobowość antyspołeczna, osobowość narcystyczna, osobowość psychopatyczna, osobowość typu A, osobowość typu B, osobowość unikająca, osobowość z pogranicza, oszczędność poznawcza, ośrodkowy układ nerwowy, padaczka, pamięć, pamięć autobiograficzna, pamięć deklaratywna, pamięć długotrwała, pamięć ejdetyczna, pamięć krótkotrwała, pamięć niedeklaratywna, pamięć rekonstrukcyjna, pamięć semantyczna, pamięć sensoryczna, pamięć topograficzna, panika, parafilia, parafrenia, paragnomen, paranoja, paranoja alkoholowa, parasomnia, pareza, patologia społeczna, patopsychologia, pedagogika, pedologia, percepcja, perseweracja, persona, perswazja, peryferyczna strategia perswazji, pesymizm, pewność siebie, pisanie automatyczne, placebo, plamka żółta, plan wieloczynnikowy, pławienie się w cudzej chwale, płeć, poczucie bezradności, poczucie koherencji, poczucie kontroli, poczucie odpowiedzialności, poczucie własnej wartości, podstawowy błąd atrybucji, podświadomość, podwyższony nastrój, pojęcie ja, polaryzacja grupowa, poligraf, popęd, popęd seksualny, postawa, potrzeba, potrzeba emocjonalna, poznawanie społeczne, poznawczy komponent postawy, pozytywne objawy schizofrenii, półkula mózgowa, pragnienia seksualne, pranie mózgu, prawo Yerkesa-Dodsona, presupozycja, priming, progestyna, propriocepcja, proces biologiczny, proces grupowy, proces indywiduacji, proces nieświadomy, proces starzenia się, programowanie neurolingwistyczne (NLP), projekcja, proksemika, promowanie siebie, prostracja, próba reprezentatywna, próżniactwo społeczne, prywatna akceptacja, przeciążenie sensoryczne, przejęzyczenie, przekonanie, przemieszczenie/przeniesienie, przemoc, przesąd, przestępczość, przeuczenie, przewarunkowanie, przeżycie szczytowe, przypominanie, przystosowanie, przywiązanie, przywódca, przyzwolenie, pseudologia, psychastenia, psychiatria, psychika, psychoanaliza, psychodrama, psychofizjologia, psychofizyka, psycholingwistyka, psychologizm, psychopatia, psychopatologia, psychometria, psychostymulanty, psychotechnika, psychoterapia, psychoza, public relations, racjonalizacja, radość, rakieta (analiza transakcyjna), rapport, rasizm, reakcja, receptor, regresja, regresja hipnotyczna, reguły ujawniania, reklama, represja, reprezentacja umysłowa, retrogresja, rezultaty nietożsame, rodzic (analiza transakcyjna), rodzina, rola społeczna , rozszczepienie podniebienia, rozumowanie, rozwiązania integrujące, rozwój umysłowy, różnica między aktorem a obserwatorem, różnice indywidualne, różnice kulturowe, ruchy regresywne, rzetelność testu, sadyzm, sadomasochizm, sałata słowna, samobójstwo, samokontrola, samoocena, samospełniające się proroctwo, samoświadomość, samotność, sangwinik, schemat poznawczy, schemat ja, schizofrenia, seks, seksizm, seksualność, seksuologia, semiotyka, sen, serotonina, sesja wyjaśniająca, sędziowie kompetentni, smutek, socjofobia, socjalizacja, socjobiologia, socjologia, socjopatia, somnambulizm, sondaż, splątanie, spłaszczenie afektu, spostrzeganie, spostrzeganie społeczne, sprawność umysłowa, stadium analne, stadium oralne, stałość przedmiotu, stan psychiczny, stanina, stereotyp / stereotypizacja, stosunek płciowy, strach , strategia, stres, stress , stres dziecięcy, stres miejski, stres środowiskowy, stresor, stronniczość, strukturalizm, stupor, styl, sublimacja, substytucja, sugestia, sugestywność, sumienie, superego, supresja, symbolizacja, symptom, synapsa, synestezja, syringomelia, systematyczna desensytyzacja, systemowa terapia rodzinna, szacowanie współzmienności, szok, szok kulturowy, szowinizm , śmiech, środowisko, świadek naoczny, świadomość, techniki projekcyjne, temperament, teoria atrybucji, teoria autoafirmacji, teoria bodziec, reakcja, teoria frustracji-agresji, teoria hydrauliczna, teoria łączenia się strumieni intelektualnych, teoria oczekiwań interpersonalnych, teoria podtrzymywania poczucia własnej wartości, terapia behawioralna, terapia grupowa, terapia humanistyczna, terapia psychodynamiczna, terapia racjonalno-emotywna, terapia rodzinna, terapia wglądowa, Test Apercepcji Tematycznej (TAT) - test inteligencji, test matryc Ravena (Raven\'s Advanced Matrices), test MMPI-2, test osobowości, test projekcyjny, test psychologiczny, test Rorschacha, test Rokeacha, test temperamentu, testosteron, tik, tłumienie, tolerancja krzyżowa, ton głosu, tożsamość, trafność, trafność testu, trafność wewnętrzna, trafność zewnętrzna, trankwilizatory, trans, transakcja kątowa, transakcja prosta, transakcja skrzyżowana, transfer, transseksualizm, trauma, tremor, triada neurotyczna, triada psychotyczna, trójczynnikowa teoria miłości, twórczość, uczenie się, uczenie sprawcze, uczucia, układ hormonalny, układ limbiczny, układ nerwowy, układ przywspółczulny, układ współczulny, ukryta teoria osobowości, ukryte konflikty, uległość, uległość wymuszona, umiejscowienie źródła kontroli, umiejętności, umiejętności społeczne, uodpornienie postawy, upośledzenie umysłowe, uprzedzenie, uraz psychiczny, urofilia, urojenia ciąży, urojenia grzeszności, urojenia hipochondryczne, urojenia katastroficzne, urojenia miłości, urojenia nicości, urojenia odnoszenia/ksobne, urojenia prześladowcze, urojenia pieniacze, urojenia posłannicze, urojenia somatyczne, urojenia wielkościowe, urojenia wpływu, urojenia wszechmocy, urojenia wynalazcze, urojenia zazdrości, urojenie, urojona zazdrość, usprawiedliwianie samego siebie, utrata kontroli, utrata obiektu, utrata świadomości, uwaga, uzasadnianie wysiłku, uzasadnienie wewnętrzne, uzależnienie, wiara, wiara w sprawiedliwy świat, wiek umysłowy, więzi społeczne, wiktymologia, windigo, wirus umysłu, władza , wola , wolne skojarzenia , woluntaryzm, wpływ mniejszości , wpływ społeczny, wpływ środowiskowy, wsparcie społeczne, wspomnienie , współuzależnienie, wstręt, wychowanie, wygaszanie, wygląd zewnętrzny, wykrywacz kłamstw, wyobrażenie, wypalenie zawodowe, wyparcie, wyrazowe ruchy, wyrazistość spostrzeżeniowa, wyuczona bezradność, wywiad strukturalizowany, wywiad środowiskowy, wzajemna zależność, wzmocnienie, wzmocnienie wtórne, wzrokowe urwisko (visual cliff), zabawa, zaburzenia afektu, zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia histeryczne, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia lękowe, zaburzenie maniakalno-depresyjne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne, zaburzenia psychoorganiczne, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia reaktywne, zaburzenia seksualne, zaburzenia somatoformiczne, zaburzenia tożsamości, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, zachowanie, zachowanie antyspołeczne, zachowanie eksploracyjne, zachowania obsesyjno-komulsywne, zachowanie prospołeczne, zacinanie się, zadanie addytywne, zadanie dysjunktywne, zadanie koniunktywne, zadowolenie, zagęszczenie populacji, zahamowanie retroaktywne, zakochanie się, zależnościowa teoria przywództwa, załamanie, zapamiętywanie, zaprzeczanie, zasada przyjemności, zasada rzeczywistości, zasada wzajemności, zaskoczenie, zatłoczenie, zazdrość, zdolności, zdolności dotykowe, zdolności intelektualne, zdolności językowe, zdolności percepcyjne, zdolności przestrzenne, zdolności uczenia się, zdolności umysłowe, zdolności wzrokowe, zdolności zapamiętywania, zdrowie psychiczne, zespół abstynencyjny, zespół Korsakowa, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zespół presuicydalny, zespół Tourette\'a, zgodność informacji, zgodność sędziów kompetentnych, zjawisko fi, zjawisko Purkinjego, zjawisko wrogich mediów, złudzenie, złudzenie gracza, złudzenie optyczne, zmiana postawy, zmiana postawy spowodowana wyszukiwaniem przyczyn, zmysł kinestetyczny, zmysły, znaczenie osobiste, zniekształcenia pamięciowe, zoofilia, zwlekanie


PRANAJAMA - ODDYCHANIE NA JĄKANIE